מהו למעשה סקר סיכונים והגנות?

סקר סיכונים והגנות הינו הליך בחינת הסיכונים לדירה ואו לעסק, אשר מבוצע ע”י סוקר סיכונים והגנות, וסוקר תכולה מטעם חברות הביטוח, לפני ביצוע הביטוח על ידה.

הסוקר אמור לספק תמונה מקיפה בפני המבטח ולספק בידיו תיאור מלא של נשוא הביטוח הכולל:

  1. תאור נשוא הביטוח כך שהמבטח יוכל להכירו כאילו היה במקום.
  1. איתור כל הסיכונים הקיימים בדירהו/או בעסק החושפים את הבעלים ו/או את חברת הביטוח לתשלום פיצוי למבוטח ואו לצד ג’ כלשהו.
  1. המלצות על דרכי מיגון לצמצום החשיפה ו/או הנזק
  1. המלצות של “עשה ולא תעשה” עצות לשילוט, שלטי אזהרה, איחסון ועוד.

        על מנת לספק סקר איכותי ומקיף על הסוקר לבחון את נשוא הביטוח הכולל: מבנה, עיסוק, עובדים, סביבה, עסקים סמוכים ומרחקים ועוד.

        הבחינה כוללת הן את הסיקור שנשוא הביטוח מהווה לעסקים סביבו והן את הסיכון שהסביבה מהווה לו.

  1. בדרך כלל סקר סיכונים מוזמן ע”י חברות הביטוח וככל שהלקוח חושב שהסקר סיכונים והגנות שחברת הביטוח דרשה ממנו מוגזם ובלתי סביר, יכול הלקוח להגיש סקר סיכונים והגנות מטעמו על מנת למצאו איזון בפרמיות שחברת הביטוח גובה ממנו בפוליסה ולהגיע איתה להסכמות באמצעות סוכן הביטוח.
סגירת תפריט
דילוג לתוכן